FISKARS TORGS ORDNINGSREGLER

 

FISKARS BYAFÖRENING R.F. ANSVARAR FÖR:

 • Saltandet av torgområdet och städandet av området.
 • Torgets avfallskärl, samt dess skötsel och tömning.
 • Uthyrandet och markerandet av torgplatserna. Endast Fiskars Byaförening rf kan vidarehyra torgplatser. Det är förbjudet att vidare uthyra, överlämna eller flytta torgplatsen utan Fiskars Byaförenings lov.
 • Övervakandet av parkeringen och trafikövervakningen på torgområdet under Antikdagarna samt på området bredvid torget.

 

TORGÖVERVAKAREN

 • Torgövervakaren är på torget för torgförsäljarnas skull och hen kan man kontakta i frågor angående torget under tiden 8–12. Om inte torgövervakaren är på plats kan man ringa numret 040 479 1754.
 • Övervakaren ansvarar för att torgförsäljarna håller sig till torgreglerna.
 • Övervakaren har rätt att avlägsna en försäljaren som bryter mot torgreglerna, myndigheters regler och anvisningar, säljer produkter som tävlar med Fiskars Shop produkter, skadar torgmiljön eller genom sitt beteende gör harm åt andra torgförsäljare eller torgbesökare.
 • Övervakaren har rätt att flytta en felparkerad bil bort från torgområdet.

 

EVENEMANG

 • Under sommaren kan det arrangeras olika evenemang på torgområdet. Ifall av att torgområdet skulle vara i annan användning under evenemanget, hänvisas torgförsäljarna en annan torgplats under evenemanget. Eller om bara en del av torget är till evenemangets förfogande, delas de lediga platserna upp mellan torgförsäljarna i anmälningsordning.

 

ANKOMST OCH FÖRSÄLJNINGSTID

 • Torgets fria försäljningstid är mellan kl. 7–18.
 • Försäljarna ska vara på plats t.o.m. kl. 11.00. Om den reserverade platsen inte har lösts in kl. 11.00, kan övervakaren dela ut platsen till någon annan.

 

SNYGGHET OCH MILJÖ

 • Torgförsäljaren är skyldig att hålla sin saluplats snygg och renlig, samt att följa regler angående detta.
 • Torgförsäljarna kan använda sig av avfallskärlet vid torget. Papp och problemavfall o.d. annat återvinnbart material bör föras till respektive återvinningsplatser.
 • På grönområdet finns det inga försäljningsplatser, och man för inte heller parkera på dem.

 

 

 

FÖRSÄLNINGSMÖBLER

 • Torgförsäljningstältena ska vara vita.
 • Möblerna ska vara snygga och ändamålsenliga.
 • Möblerna kan inte vara av plast.
 • Skyltning angående försäljningsbordet/torgplatsen eller annan rekvisita ska vara snyggt och sakligt samt respektera brukets miljö och omgivning.
 • All slags trafikdirigeringsskyltar, staket eller byggnationer är förbjudna.
 • Bilen eller släpvagnen kan inte fungera som en försäljningsplats, och de kan inte förvaras på platser som är markera som försäljningsplatser.

 

PARKERING

 • Torgförsäljningsområdet kan inte användas som parkeringsområde för torgförsäljarna.
 • Torgförsäljarna hänvisas en skild parkeringsplats bakom försäljningsplatserna i ändan av torget. Max platser där är 15 st.
 • Säsongsförsäljarna får en parkeringslovlapp, som ska vara tydligt framme i bilen då den är parkerad på försäljarnas parkeringsområde.
 • Om man parkerat på annan än på hänvisad plats, kan den felparkerade bilen flyttas eller bogseras bort.
 • Alla bilar och släpvagnar bör vara förda till det hänvisade parkeringsområdet t.o.m. kl. 11.00.
 • Under evenemang och under Antikdagarna får det inte finns några som helst fordon under försäljningstid på torgområdet. Fordonen ska parkeras på parkeringen bredvid torget.
 • Undantagsparkeringslov för livsmedelsförsäljarna kan fås av Torgövervakaren.
 • Om man bryter mot parkeringsföreskrifterna, kan det leda till att ens försäljningstillstånd dras in.

 

FÖRSÄLJNINGSPRODUKTER

 • Produkter eller saker som säljs på Fiskars torg ska vara gamla saker, antika saker, vintage, hantverk, egna produkter från gården, ekologiska produkter, rättvisemärkta produkter eller dylikt.
 • Nya produkter som tillverkats industriellt, är förbjudet att säljas på torget.
 • På torget fås inte säljas produkter som tävlar direkt med Fiskars Shops produkter.
 • Produkterna ska vara av hög kvalitet, speciellt under antikdagarna.

 

LOV OCH ANVISNINGAR

 • Vid försäljning av livsmedel, mat eller andra produkter som berörs av föreskrifter, bör försäljaren ha relevanta tillstånd för sin verksamhet.

 

Ordningsreglerna är gjorda på basis av arrendeavtalet med Fiskars Oyj Abp den 2020. Fiskars Byaföreningen reserverar sig rätten till ändringar.