Reservering av torgplatser

 

Torgplatsen kan reserveras fr.o.m. 1.3.2022 per epost  tori@fiskarskylaseura.org,
tfn  040 724 3868, Camilla Fältmarsch.

 

När du reserverar torgplatsen bör du anmäla följande uppgifter:

Namn

Företagets namn och fo-nummer

Önskemål om numret för torgplats

Adress eller e-postadress

Telefonnummer

 

Er platsreservering uppdateras i torgkartan då ni har betalt er reservering.

 

Då reserveringen betalas per bank, SKA referensnumret 30009 användas.

 

Fiskars Byaförening håller obetalda reserverade platser reserverade ca en vecka. Om inte platsen betalats inom en vecka från reserveringen, återgår den automatiskt till att bli ledig. Om platsen betalas med kontanter, bör det anmälas i samband med reservationen, så att platsen reserveras åt försäljaren i fråga.

 

Torgplatsens storlek är 4x4 meter. Om ni vill ha en annan storlek, bör ni vara i kontakt med torgövervakaren per telefon. Detta gäller även när ni reserverar en halv plats enligt prislistan.

 

 

PRISLISTA 2021

 

Säsongsplats 4x4 m 1.5–30.9.2022
(förutom 30.6.- 3.7.2022) 220 €

Förhandsreservering obligatorisk, per telefon, epost eller genom reserveringssystemet. Säsongsplatserna märks ut på kartan med ljusrött i nummerordning från minst till störst. Vita platser är lediga platser.

 

Reserveringen kan betalas den första torgdagen till torgövervakaren per kontantbetalning mot kvitto, eller till Fiskars Byaförenings konto: 
FI66 4055 8720 0591 94

 

Då reserveringen betalas per bank, SKA referensnumret 30009 användas.

Platsreserveringen är bindande först då reserveringen är betald.

 

 

Säsongsplats, halv 2x4m  1.5–30.9.2022

(förutom 30.6.- 3.7.2022)   110€

 

Förhandsreservering obligatorisk, per telefon, epost eller genom reserveringssystemet. Såsongsplatserna fylls ut fån sidorna mot mitten.

 

Reserveringen kan betalas den första torgdagen till torgövervakaren per kontantbetalning mot kvitto, eller till Fiskars Byaförenings konto: 
FI66 4055 8720 0591 94

 

Platsreserveringen är bindande först då reserveringen är betald.

 

 

Antikdagarna 30.6.- 3.7.2022 to–sö 200 €
(innehåller nattvakt)

 

Kräver förhandsreservering. Reserveringen kan betalas till Fiskars Byaförenings konto: 
FI66 4055 8720 0591 94

 

Då reserveringen betalas per bank, SKA referensnumret 30009 användas.

Platsreserveringen är bindande först då reserveringen är betald.

 

 

 

 

Säsongsplats + Antikdagar tillsammans 300 €

 

Veckoslutsdag (förutom 30.6.- 3.7.2022)  15€

Man kan komma utan förhandsreservation till lediga platser. Platshyran betalas till torgövervakaren per kontakt mot kvitto.

 

Vardag (förutom 30.6.- 3.7.2022)  10€

Man kan komma utan förhandsreservation till lediga platser. Platshyran betalas till torgövervakaren per kontakt mot kvitto.

 

 

Bruksbornas försäljningsplatser

Fiskars Byaförenings medlemmar får gratis utöva icke-professionell torgförsäljning.

 

Lediga platser fås av torgövervakaren. Övervakaren granskar och godkänner produkternas lämplighet till torgförsäljning.

Bruksbornas gamla försäljningsområde C, är inte längre i användning.

 

Torgövervakaren har rätt att bestämma att produkter eller försäljningsbord, som byter mot torgreglerna, tas bort. Om du är osäker om dina produkters lämplighet för Fiskars torg, kan du kontakta torgövervakaren på förhand.

 

 

Vidareförsäljning av torgplatserna

Fiskars torgs torgplatser är personliga. De kan inte säljas eller överräckas vidare till någon annan. Endast Fiskars Byaförening kan samla avgifter och sälja torgplatserna.

 

Ifall inte försäljaren har anlänt t.o.m. kl 11.00, är dennes plats fritt till förfogande för Fiskars byaförening.

 

I fall att personen har löst in båda säsongs- och antikdagsplatser, men inte av någon orsak kan närvara, måste denna anmäla detta till Byaföreningen, som i sin tur delar platsen vidare till nästa i kö.

 

 

Detta är viktigt: Den egna platsen kan inte överföras till någon annan.